Křížové výpravy

2. ledna 2007 v 11:45 |  Historie

Křížové výpravy

Křižákův návrat domů
Křížové nebo křižácké výpravy, starším výrazem kruciáty, byly vojenské výpravy, vyhlašované papežem za účelem boje proti nevěřícím. Za ty byli ve středověku považováni nejen pohané, ale také muslimové a kacíři. Účastníci křížových výprav, křižáci, byli označeni znamením kříže (odtud jejich pojmenování) a požívali ochrany církve.
První křížovou výpravu vyhlásil papež Urban II. roku 1095. Jejím cílem bylo dobýt Svatou zemi a osvobodit místa posvátná pro křesťany z rukou nevěřících muslimů - seldžuckých Turků.
První křížová výprava
Krak des Chevaliers v Sýrii
Přestože byla Urbanova výzva adresována šlechtě, přišla okamžitá reakce ze strany městské i venkovské chudiny. Pod dojmem vystoupení nadšených kazatelů se shromáždily početné chudinské houfy a bez jakékoliv přípravy se vydaly na cestu do Svaté země. Nadšení pro svatou věc hrálo v jejich konání nepochybně významnou roli, důležité však byly také materiální pohnutky, přání získat půdu a bohatství, zcela vyloučit nelze ani touhu po dobrodružství a slávě. To nejspíše nebylo ani tehdy, ale ani nikdy později jasně formulováno. Většina účastníků této výpravy byla rozprášena v létě 1096 Turky u Nikáie a odvlečena do otroctví.
Teprve poté se vydala na cestu rytířská vojska. Na Předním východě dobyla postupně řadu území a založila tady dva drobné křižácké státy, hrabství Edessu a antiochejské knížectví. V červenci 1099 se křižáci po krátkém a úspěšném obléhání zmocnili Jeruzaléma, který byl následně vítězům vydán na milost a nemilost, přičemž došlo k povraždění většiny obyvatelstva. Jeruzalém se stal hlavním městem nejdůležitějšího z křižáckých států, Jeruzalémského království. V jeho čele stanul Godefroi z Bouillonu s titulem "ochránce Božího hrobu". Po brzké smrti ho nahradil jeho bratr, edesský hrabě Balduin, který již byl korunován jeruzalémským králem. Posledním křižáckým státem se stalo hrabství Tripolis (1109).

Druhá křížová výprava

Po pádu Edessy roku 1144 vydal papež Evžen III. koncem roku 1145 bulu, jíž vyzýval k tažení do Svaté země francouzský dvůr a šlechtu. Necelý měsíc poté ohlásil svoji účast francouzský král Ludvík VII., později se připojilo také francouzské rytířstvo. Organizace výpravy se na základě papežova pověření ujal významný církevní prelát opat z Clairvaux Bernard. Jeho působivé apelování k účasti v boji proti nevěřícím dosahovalo podstatně vyšší úrovně než obhajoba první křížové výpravy. Při druhém tažení prakticky chyběla vystoupení lidových kazatelů a také masová účast prostých křižáků - poutníků. O sociálním původu účastníků svědčí mimo jiné zájem nejvýznamnějších evropských panovníků a špiček francouzské šlechty. Koncem roku 1146 se Bernardovi podařilo získat pro výpravu německého krále Konráda III. Společně s ním se na tažení připravoval český kníže Vladislav II. a řada říšských knížat. Celkově výprava nepřinesla žádné podstatné výsledky, křižáci se pokusili dobýt Damašek, ale neuspěli.

Třetí křížová výprava

Katastrofická bitva u Hattínu 4. července 1187 znamenala ztrátu téměř celého území jeruzalémského království včetně Jeruzaléma ve prospěch sultána Saladina. Proto byla vypravena třetí křížová výprava, kterou tvořila část německá a francouzská.
Jako první vyrazila v květnu 1189 po souši německá výprava vedená Fridrichem Barbarossou, v té době již šedesátiletým. Dardanely překročili v březnu1190. Cesta byla obtížná, křižáci trpěli nedostatkem vody a jídla. Dne 10.června se císař nešťastnou náhodou utopil při pokusu překročit řeku Calycadnus (Salef). Po smrti císaře se výprava postupně rozpadla a většina účastníků podlehla v Antiochii moru nebo se vrátila do vlasti.
Jako druhá vyrazila výprava francouzská. Král Filip II. Augustus se kvůli výpravě smířil s anglickým králem Richardem I. Lví srdce. Oba panovníci zvolili cestu po moři. Filip dorazil do Sýrie 20.dubna 1191 a ihned se zapojil to obléhání Akkonu, nejvýznamnějšího syrského přístavu té doby. Richard mezitím ztroskotal na Kypru a po krátkém konfliktu s Byzantinci jej ovládl. K obléhání Akkonu se připojil 8.června. Město se vzdalo 12.července a na dalších sto let se stalo hlavním městem Jeruzalémského království. Krátce na to donutila situace v rodné zemi Filipa k návratu do Evropy. Richard vyrazil na Jeruzalém. Křesťanům se podařilo svést vyrovnanou bitvu se Saladinem u Arsufu ale k dobytí Jeruzaléma jejich síly nestačily. Navíc bylo jasné, že ani kdyby byli úspěšní, nedokázali by Jeruzalém dlouhodobě udržet bez pevností v Zajordání. Richard proto postupně obsadil všechna města na pobřeží a uzavřel se Saladinem příměří, které umožnilo volný průchod poutníkům k Božímu hrobu.

Křížová výprava dětí

Tradičně se hovoří o francouzské a německé křížové výpravě dětí. Podle přesvědčení, že Jeruzalém zůstává nedobyt, protože se o to snaží hříšní dospělí, byla zorganizována výprava skládající se pouze z dětí. Inspirátorem francouzské výpravy byl pasáček Štěpán, kterého měl údajně roku 1212 osobně navštívit Kristus a vyzvat ho, aby shromáždil velkou skupinu dětí ke křížové výpravě proti nevěřícím. Moře se mělo před Štěpánem rozestoupit a cesta do Svaté země měla být uskutečněna suchou nohou. Po strastiplné cestě dorazilo několik tisíc dětí do Marseilles, kde se opakovaně pokusili neúspěšně přejít Středozemní moře. Po několika dnech nabídli Štěpánovi dva obchodníci nazývaní Hugo Železo a Vilém Prase, že jeho výpravu přepraví zdarma na sedmi lodích do Palestiny. Štepán nadšeně souhlasil a zbylí příznivci si nastoupili. Hugo a Vilém je ale místo toho dopravili do Alexandrie, kde prodali všechny děti saracénským pirátů do otroctví. Některé děti se však jako otroci do Svaté země dostaly a jejich další osudy jsou obestřeny mlhou zapomnění.

Další křížové výpravy

Další křížové výpravy nepřinesly mnoho úspěchu.Ve čtvrté křížové výpravě chtěli křižáci dobýt zpět Jeruzalém z takticky dobře položeného Egypta, místo toho však roku 1204 vydrancovali a podmanili si Konstantinopol a založili zde Latinské království,které existovalo až do roku 1261, kdy Konstantinopol dobyla zpět Byzanc.
Pátá kruciáta směřovala proti Egyptu.Pokusy o jeho podmanění však skončily fiaskem.
V šesté křižácké výpravě se podařilo, především díky diplomatickému jednání, rozšířit další křesťanské državy, a to hlavně o Jeruzalém. Město se však v rukou křižáků ani neohřálo a vzápětí bylo obsazeno chorezeskými oddíly ve službách Egypta.
Zpráva o znovuzískání Jeruzaléma muslimy nevyvolal v Evropě velký rozruch. Přesto byla uspořádána další, v pořadí již sedmá výprava pod znamením kříže, proti Egyptu. Tažení proti této velmoci skončilo katastrofou. Její vůdce Ludvík IX.Svatý pří ústupu těžce onemocněl, byl zajat a za svobodu musel zaplatit nemalou částku.
Roku 1270 se tento král vypravil na pomoc syrským křižáckým městům, ale nechal se přesvědčit a přesměroval výpravu na Tunis, kde po dvou měsících zemřel.
Poslední kruciátu proti muslimům se snažil zorganizovat počátkem 16. století papež Lev X. proti osmanským Turkům. Její neúspěch znamenal konec období křížových výprav.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Ven a Is Ven a Is | 2. ledna 2007 v 14:35 | Reagovat

Ahojky tenhle blog je good. Pokračuj.Křížový výpravy,to se dalo čekat.

2 Dave Dave | 12. ledna 2007 v 20:07 | Reagovat

Hm ahoj,díky za ten referát,udělal jsem ho do školy a byl úspěšnej. Díky

3 Vendea Vendea | 12. ledna 2007 v 20:08 | Reagovat

:-)

4 Merdkaaaaaa Merdkaaaaaa | 24. června 2007 v 19:04 | Reagovat

CO TO JE TY KRÁÁÁÁÁÁVOOOOO MÁŠ MEZITÍM NĚJAKÝ TRAPNÝ ČÁÁÁRY A VÍŠ VO TOM VELKÝ HOVNNNOOO TAK SE DI VYSRATTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5 Saladin Saladin | 9. listopadu 2007 v 14:45 | Reagovat

Co mají za význam tyto stránky?????????

6 Laivindie Laivindie | 12. listopadu 2007 v 19:05 | Reagovat

Jak to myslíš? Je tady všechno...

7 lol lol | 12. prosince 2007 v 15:18 | Reagovat

web na lol...leda...

8 Laivindie Laivindie | 13. prosince 2007 v 15:41 | Reagovat

Mno, tak ten poslední koment sem teda fakticky nepochopila... Měla to bejt urážka nebo co?

9 marek marek | 18. prosince 2007 v 11:11 | Reagovat

hm... je to celkem zajímavé nevadí ti  když si z toho udělám malý referétek ale neokíruju to ok ???

10 Laivindie Laivindie | 18. prosince 2007 v 17:49 | Reagovat

Vůbec ne... :) Vpoho

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama